W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 66/23
zarządzenie nr 66/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Modernizację stacji zlewnej ścieków typu 202 zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Brzoza do wersji STZ 211”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/23
zarządzenie nr 19/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie otworów wiertniczych dla budowy stacji wodociągowej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 65/23
zarządzenie nr 65/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa”, „Kanalizacji sanitarnej w Prądocinie ulica Leśna”, „Kanalizacji sanitarnej w Prądocinie ulica Plażowa”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 64/23
zarządzenie nr 64/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 63/23
zarządzenie nr 63/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 62/23
zarządzenie nr 62/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 61/23
zarządzenie nr 61/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/23
zarządzenie nr 60/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18/23
zarządzenie nr 18/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/23
zarządzenie nr 17/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu wraz z odwodnieniem na działce numer 119 i 181/3 w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59a/23
zarządzenie nr 59a/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59/23
zarządzenie nr 59/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r., wydatków na finasowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 58/23
zarządzenie nr 58/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej na działkach nr 138/3 i 170/14 w Prądocinie”, „Sieci wodociągowej na działce nr 88/8 w Dobromierzu”, „Sieci wodociągowej na działkach nr 195, 171/8, 171/21 w Tarkowie Dolnym”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 57/23
zarządzenie nr 57/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w prowadzonym naborze na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i wychowanków oraz szeroko rozumiane prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych w Gminie Nowa Wieś Wielka”, w ramach działania 08.123 Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP- (nabór nr FEKP.08.12-IP.02-005/23)
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/23
zarządzenie nr 56/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/23
zarządzenie nr 55/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/23
zarządzenie nr 54/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/23
zarządzenie nr 53/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 225, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/23
zarządzenie nr 52/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, położonej w Brzozie, przeznaczonej do zbycia, na rzecz obecnego dzierżawcy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/23
zarządzenie nr 51/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/23
zarządzenie nr 50/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/23
zarządzenie nr 49/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania i użyczenia pomieszczeń i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/23
zarządzenie nr 48/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/23
zarządzenie nr 16/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/23
zarządzenie nr 47/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej w Prądocinie przy ul. Ukośnej i Prostej” oraz „Sieci kanalizacji sanitarnej w Prądocinie przy ul. Ukośnej i Prostej”
Status obowiązujące