W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 8/24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2024 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.[1]) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2628) zarządzam, co następuje:

 
§ 1. Przyjmuje się na rok 2024 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 
§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U 
z 2023 r. poz. 984 ze zm.) nie może przekraczać:

1)     75% faktycznie poniesionych przez nauczyciela kosztów na dokształcanie nauczycieli;

2)     100% faktycznie poniesionych przez nauczyciela kosztów na dokształcanie nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

 
§ 3.1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się specjalności, na które może być przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli w 2024 roku:

1)     edukacja włączająca i integracyjna,

2)     pedagogika specjalna,

3)     psychologia dzieci i młodzieży

4)     terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu,

5)     zarządzanie oświatą

6)     wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

7)     inne specjalności związane z potrzebami szkół i przedszkoli.

2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2024 roku:

1)     studia wyższe i podyplomowe,

2)     kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

3)     szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej,

4)     warsztaty metodyczne i przedmiotowe,

5)     szkolenia Rady Pedagogicznej,

6)     inne formy związane z potrzebami szkół i przedszkoli.


      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie


Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.). Planowana kwota na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego na 2024 rok wynosi 101.900,00 zł, co stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.


Uzgodniono z dyrektorami szkół i przedszkoli Gminy Nowa Wieś Wielka.

                                                     

Załącznik


 
[1]Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

Załączniki

Załącznik doc, 51 kB

Powiadom znajomego