W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 11/24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)  oraz  § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr LVI/529/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia  19 grudnia 2023 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024, zarządzam         co następuje:

             
     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  


     § 2. W uchwale Nr LVI/529/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia   2023 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024 wprowadzam   następujące zmiany:

1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 75.534.708,46 zł zastępuje się kwotą 75.730.458,96 zł, 

2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe pozostają bez zmian i  wynoszą 9.804.897,00 zł,

3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą                                         9.411.363,00 zł,                

 w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                 200.000,00zł,            

4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą  66.319.095,96 zł,

5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 85.353.753,46 zł zastępuje się kwotą 85.549.503,96 zł,  

6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą   63.759.328,71 zł,   

7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą      35.374.469,00 zł,

8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.012.150,00 zł,

9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  18.200,00 zł,

10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 21.790.175,25 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 21.790.175,25 zł,

11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                                362.811,00 zł, 

12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi                                          137.189,00  zł.


    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego