W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 23/24
zarządzenie nr 23/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 72/24
zarządzenie nr 72/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 71/24
zarządzenie nr 71/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadań inwestycyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 70/24
zarządzenie nr 70/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/24
zarządzenie nr 22/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/24
zarządzenie nr 21/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20/24
zarządzenie nr 20/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. wymiaru podatków od osób fizycznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 69/24
zarządzenie nr 69/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/24
zarządzenie nr 19/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i modernizację kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18/24
zarządzenie nr 18/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 66/24
zarządzenie nr 66/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 64/24
zarządzenie nr 64/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 65/24
zarządzenie nr 65/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 63/24
zarządzenie nr 63/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 62/24
zarządzenie nr 62/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/24
zarządzenie nr 60/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59/24
zarządzenie nr 59/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej na działce nr 95/34 w Kobylarni”,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15/24
zarządzenie nr 15/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni, gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/24
zarządzenie nr 55/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/24
zarządzenie nr 56/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia gminnego etapu konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/24
zarządzenie nr 54/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu strony fanpage Gmina Nowa Wieś Wielka w serwisie Facebook.com
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/24
zarządzenie nr 14/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/24
zarządzenie nr 46/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 27/24
zarządzenie nr 27/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/24
zarządzenie nr 47/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za I kwartał 2024 r.
Status obowiązujące