W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 57/23
zarządzenie nr 57/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w prowadzonym naborze na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry pedagogicznej do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i wychowanków oraz szeroko rozumiane prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych w Gminie Nowa Wieś Wielka”, w ramach działania 08.123 Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP- (nabór nr FEKP.08.12-IP.02-005/23)
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/23
zarządzenie nr 56/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/23
zarządzenie nr 55/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/23
zarządzenie nr 54/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/23
zarządzenie nr 53/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 225, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/23
zarządzenie nr 52/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, położonej w Brzozie, przeznaczonej do zbycia, na rzecz obecnego dzierżawcy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 51/23
zarządzenie nr 51/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/23
zarządzenie nr 50/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 49/23
zarządzenie nr 49/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania i użyczenia pomieszczeń i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 48/23
zarządzenie nr 48/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/23
zarządzenie nr 16/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 47/23
zarządzenie nr 47/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej w Prądocinie przy ul. Ukośnej i Prostej” oraz „Sieci kanalizacji sanitarnej w Prądocinie przy ul. Ukośnej i Prostej”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 46/23
zarządzenie nr 46/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 45/23
zarządzenie nr 45/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 44/23
zarządzenie nr 44/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15/23
zarządzenie nr 15/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 43/23
zarządzenie nr 43/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej na działkach nr 472, 186/6, 186/2, 187/2 w Nowej Wsi Wielkiej” oraz „Sieci wodociągowej na działkach nr 59/18 i 59/19 w Kolankowie”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/23
zarządzenie nr 14/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wolnostojącej altany rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielona enklawa”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 13/13
zarządzenie nr 13/13
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/23
zarządzenie nr 12/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.044.852,27 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42/23
zarządzenie nr 42/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 41/23
zarządzenie nr 41/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 40/23
zarządzenie nr 40/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11/23
zarządzenie nr 11/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 39/23
zarządzenie nr 39/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia gminnego etapu konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”
Status obowiązujące