W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 63/24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

Na podstawie art. 63 ust. 10, 14, 15 i 16 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Powołuję komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. M Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie.
   2. Imienny skład komisji konkursowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

   § 2. 1. Wyznaczam Pana Leszka A. Latosińskiego, Sekretarza Gminy, na Przewodniczącego Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół, o których mowa w § 1 ust. 1.

  § 3. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności (choroba, etc.), uniemożliwiających uczestnictwo w pracach komisji konkursowej przez poszczególnych jej członków, uczestnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji konkursowej w jej pracach uzależnione jest od przedłożenia imiennego upoważnienia wystawionego w formie pisemnej przez organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac w komisji konkursowej.
   2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 należy przedłożyć w dniu przeprowadzenia konkursu, najpóźniej przed rozpoczęciem prac komisji konkursowej. 

  § 4. Członków komisji konkursowych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie danych osobowych kandydatów, jak również innych informacji chronionych na podstawie przepisów prawa, o ile nie są one jawne.

   § 5. Komisje konkursowe będą działać na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428).

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE
Z dniem 31 sierpnia 2024 r. upływa okres kadencji dyrektorów Szkól Podstawowych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, placówek wymienionych w § 1 ust. 1 zarządzenia. W związku z tym organ prowadzący na mocy art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przeprowadzi postępowania konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów tych jednostek oświatowych. W tym celu organ prowadzący powołuje komisje konkursowe, których skład określony jest w cyt. przepisie. Natomiast zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  organ prowadzący wyznacza również przewodniczącego komisji konkursowej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego