W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 70/24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)  oraz  § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr LVI/529/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024, zarządzam co następuje:
   
     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 
     § 2. W uchwale Nr LVI/529/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 88.453.111,44 zł zastępuje się kwotą 88.475.364,44 zł, 
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  15.345.622,96 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą 15.403.878,07 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 688.000,00zł,            4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą  73.071.486,37 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 98.272.156,44 zł zastępuje się kwotą 98.294.409,44 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą   69.988.232,86 zł, 
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  38.613.462,76 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.107.039,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  163.622,32 zł, 
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 28.306.176,58 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 28.306.176,58 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 362.811,00 zł, 
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi 137.189,00 zł.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego