W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady segregacji

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2024 r. nie uległa zmianie i wynosi 36,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Przypominamy, że opłatę należy wnosić w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, za  dany miesiąc, bez wezwania, na nadany każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji.

Ponadto przypominamy, że właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne w terminie 14  dni  od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.
Natomiast każdą zmianę liczby osób zamieszkujących należy zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zamiana stawki opłaty od 1 lipca 2023 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.
Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych została wyłoniona oferta dotychczasowego wykonawcy, to jest Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o.  z siedzibą 85-873 Bydgoszcz ul. Hutnicza 135.  Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. W związku ze wzrostem kosztów,  na podstawie uchwały Nr XLVIII/459/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 3517) od dnia 1 lipca 2023 r.  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  36,00 zł  za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 108,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Oskwarek

Gospodarka odpadami komunalnymi
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązują następujące zasady segregacji odpadów komunalnych. Bezpośrednio z nieruchomości odbieranych jest pięć frakcji odpadów:
  • w workach zielonych - szkło (butelki, słoiki),
  • w workach żółtych - tworzywo sztuczne, metal (puszki) i odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kartoniki po sokach, mleku itp.),
  • w workach niebieskich - papier, tektura,
  • w workach brązowych - bioodpady,
  • w pojemnikach - odpady niesegregowane (zmieszane), czyli te, które nie podlegają selektywnemu zbieraniu, np. popiół, potłuczone szyby, szkło żaroodporne, naczynia, artykuły higieniczne, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego, olej po smażeniu, tłusty, mokry papier, pluszowe i gumowe zabawki, obuwie itp.

Worki oraz harmonogram wywozu odpadów dostarczy Mieszkańcom na każdą nieruchomość Przedsiębiorstwo odbierające odpady. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ze względów praktycznych Mieszkańcy umieszczali bioodpady w brązowych pojemnikach, nabytych we własnym zakresie. Z posiadania brązowych worków/pojemników zwolnieni są Mieszkańcy deklarujący posiadanie kompostownika i kompostujących w nim bioodpady. Od nich bioodpady nie będą odbierane.

Ponadto rozszerzony zostanie rodzaj przyjmowanych odpadów komunalnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) o odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w szczególności igły i strzykawki oraz tekstylia i odzież.    


Zgodnie z uchwałą Nr XXV/243/21 z dnia 19 maja 2021 r.  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2682)  istnieje możliwość skorzystania, przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ze zwolnienia w wysokości 0,50 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od każdego mieszkańca danej nieruchomości miesięcznie.  Zgłoszenie kompostownika należy dokonać poprzez złożenie nowej deklaracji z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości i kompostowaniu w nim bioodpadów. Fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka 
/-/   Wojciech Oskwarek


Zasady segregacji odpadów w Gminie Nowa Wieś Wielka prezentujemy poniżej.
Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną internetową: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac, oraz z poniższymi materiałami:
Odpady komunalne ulegające biodegradacji, pobierz tutaj.
Toksyczny dym. Nie pal śmieci w domowym piecu, pobierz tutaj.

Załączniki

Powiadom znajomego