W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady segregacji

Gospodarka odpadami komunalnymi - zmiany od 1 lipca 2021 r.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka, z dniem 1 lipca 2021 r. na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka wchodzą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Zamiast dotychczasowych trzech grup odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości, będzie odbieranych pięć:
  • w workach zielonych - szkło (butelki, słoiki),
  • w workach żółtych - tworzywo sztuczne, metal (puszki) i odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kartoniki po sokach, mleku itp.),
  • w workach niebieskich - papier, tektura,
  • w workach brązowych - bioodpady,
  • w pojemnikach - odpady niesegregowane (zmieszane), czyli te, które nie podlegają selektywnemu zbieraniu, np. popiół, potłuczone szyby, szkło żaroodporne, naczynia, artykuły higieniczne, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego, olej po smażeniu, tłusty, mokry papier, pluszowe i gumowe zabawki, obuwie itp.

Worki oraz harmonogram wywozu odpadów dostarczy Mieszkańcom na każdą nieruchomość Przedsiębiorstwo odbierające odpady. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ze względów praktycznych Mieszkańcy umieszczali bioodpady w brązowych pojemnikach, nabytych we własnym zakresie. Z posiadania brązowych worków/pojemników zwolnieni są Mieszkańcy deklarujący posiadanie kompostownika i kompostujących w nim bioodpady. Od nich bioodpady nie będą odbierane.

Ponadto rozszerzony zostanie rodzaj przyjmowanych odpadów komunalnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) o odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w szczególności igły i strzykawki oraz tekstylia i odzież.     

W wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych została wyłoniona oferta dotychczasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 

W związku z powyższym wzrosła cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Z dniem 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte uchwałą Nr  XXV/242/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 maja 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2681), i tak:
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny została określona w wysokości 28,00 zł za miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
- w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalona została podwyższona stawka opłaty w wysokości 84,00 zł na miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/243/21 z dnia 19 maja 2021 r.  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2682)  istnieje możliwość skorzystania, przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ze zwolnienia w wysokości 0,50 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od każdego mieszkańca danej nieruchomości miesięcznie.  Zgłoszenie kompostownika należy dokonać poprzez złożenie nowej deklaracji z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości i kompostowaniu w nim bioodpadów. Fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka 
/-/   Wojciech Oskwarek


Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka, w związku z wejściem w życie 1 października 2020 r. uchwały Nr XVIII/163/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty informujemy, że zostały wprowadzone następujące zmiany: 
1. Wprowadzono wynikający z ustawy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
2. Wprowadzono metodę ustalenia opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w miejsce metody uzależniającej wysokość opłaty od wielkości gospodarstwa domowego; 
3. Określono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 20,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość; 
4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalona została podwyższona stawka opłaty w wysokości 60,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Informujemy, że nie ma potrzeby składania nowych deklaracji, jeżeli dane zawarte w rozsyłanych  do Mieszkańców zawiadomieniach o zmianie stawki opłaty są zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie przypominamy, że nie objęci  gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych (na których  prowadzona jest działalność gospodarcza, rolnicza, znajdują się cmentarze, ogrody działkowe itp.) zawierający indywidualne umowy na odbiór odpadów, również są związani obowiązkiem zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie tych nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
 /-/ Wojciech Oskwarek
Zasady segregacji odpadów w Gminie Nowa Wieś Wielka prezentujemy poniżej.
Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną internetową: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac, oraz z poniższymi materiałami:
Odpady komunalne ulegające biodegradacji, pobierz tutaj.
Toksyczny dym. Nie pal śmieci w domowym piecu, pobierz tutaj.

Załączniki

Powiadom znajomego