Sesja w dniu 11 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na III sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 11 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1 grudnia 2014 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 grudnia 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Fac (2 grudnia 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (3 grudnia 2014, 15:11:59)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (4 grudnia 2014, 08:33:28)
Zmieniono: korekta godziny zwołania sesji i proponowanego porządku obrad

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 740