W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - Informacja i wzory wniosków

Informacja dotycząca kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz realizacji obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9u oraz art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), jest obowiązany co najmniej raz na dwa lata prowadzić kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka począwszy od 2 listopada 2022 r. będą przeprowadzali kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz realizacje podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, gdy występuje taka możliwość. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie umów oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Jednocześnie Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przypomina o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej; obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku braku realizacji ciążącego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479). Ponadto właściciel nieruchomości, który nie wykona wskazanego obowiązku, podlega karze grzywny, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124), gdyż stanowi to wykroczenie, w myśl art. 10 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka znajduje się ankieta (do pobrania poniżej), poprzez którą można dokonać zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych, jeśli jeszcze takiego zgłoszenia nie dokonano, bądź dla budynków nowo wybudowanych.

Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów. 

W załącznikach poniżej dostępne są wzory wniosków do pobrania.

Załączniki

Powiadom znajomego