W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

IV/21/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3963

§ 1. Nadaje się ulicom bez nazwy, położonym w miejscowości Kobylarnia, następujące nazwy:
1)        ul. Zwiastuna - działka ew. nr 111,
2)        ul. Skośna - działki ew. nr 76 i 77,
zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie


Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2024 r., poz. 609.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  a także wznoszenia pomników”, a ponadto ustawodawca w art. 47a ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752), skonkretyzował tą właściwość jako zadanie gminy w brzmieniu: „Do zadań gminy należy:” podejmowanie „uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów”. Ze względu na potrzebę zapewnienia ładu przestrzennego zgodnego z istniejąca zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy (wynikającą z dokonywanych sukcesywnie podziałów nieruchomości), zachodzi konieczność nadania nazw drogom będącym własnością Gminy Nowa Wieś Wielka w miejscowości Kobylarnia. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy dla działki nr ew. 111 wystąpił właściciel nieruchomości bezpośrednio sąsiadujący z drogą, której nazwa ma być uchwalona niniejszą uchwałą. Nazwa ulicy została zaproponowana przez wnioskodawcę, który wyszczególnił, iż nazwa pochodzi od imienia jego pierwszego konia i nazwy klubu jeździeckiego. Wykazał również, że obecnie powstaje tam zabudowa zagrodowa i istnieje stadnina z końmi. Natomiast nazwa ulicy dla dz. ew. 76 i 77 została ustalona w porozumieniu z Sołtysem i Radą Sołecką. W celu ustalenia prawidłowej numeracji porządkowej dla nowo powstałych działek podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione i celowe.

Załączniki

Powiadom znajomego