Uchwała nr XII/127/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 17 grudnia 2019w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/127/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 10 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r., stanowiący załącznik do uchwały.
  
§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 


Uzasadnienie
Zgodnie z § 23 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne zgodnie z przyjętym planem pracy.----------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5495.


Załącznik - Plan pracy Rady (70kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37