Strona główna  >  Uchwały  >  2006

Uchwała nr IV/23/06
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2006


uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla  uchwałę Nr XXXIII/332/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie  zaciągnięcia w roku 2006  pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie”, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/391/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 września 2006 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnoszę o uchylenie  uchwały Nr XXXIII/332/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie  zaciągnięcia w roku 2006  pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie”.
Zadanie inwestycyjne nie zostanie wykonane w roku bieżącym, gdyż wykonawca Zakład Usługowo – Handlowy AIR Antoni Chocianowski z Leszna nie wykonał w terminie dokumentacji technicznej przez co pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostwo Powiatowe  dopiero w dniu 12 września 2006 r. Obecnie trwa – procedura przetargowa.
W budżecie gminy zaplanowana została  kwota  589.660 zł (środki własne – 131.410 zł i pożyczka z WFOSiGW w wysokości 455.250 zł), wykonanie w  roku bieżącym wynosi 57.116 zł, pożyczka planowana do zaciągnięcia w wysokości 455.250 zł nie zostanie  pobrana w roku bieżącym, spowoduje to zmniejszenie deficytu budżetowego na koniec roku.
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie” zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2007 rok w wysokości 1.800.000 zł, udział środków własnych 270.000 zł przy planowanej pożyczce z WFOŚiGW w wysokości 1.530.000 zł.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Piotr Łęgowski (3 stycznia 2007, 14:14:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (26 kwietnia 2011, 13:20:11)
Zmieniono: aktualizacja określająca czy uchwała podlega/nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2691

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij