W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 6/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

   § 1. W Regulaminie świetlic wiejskich, stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Nr 51/14 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, Znak: RO-I.0050.51.2014, wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
L.p. Miejscowość: Stawka za dobę
1. Brzoza 300 zł
2. Dąbrowa Wielka 300 zł
3. Dobromierz 300 zł
4. Jakubowo 300 zł
5. Januszkowo 200 zł
6. Leszyce 200 zł
7. Nowe Smolno 150 zł
8. Nowa Wioska 300 zł
9. Prądocin 400 zł
10. Tarkowo Dolne 300 zł

b) po pkt 3 dodaje się pkt 4, 5 i 6 w brzmieniu:
„4. Odpłatność za korzystanie ze świetlic wiejskich obejmuje koszty zużycia mediów, tj. energii elektrycznej, wody i ścieków.
5. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
6. Dochody uzyskane na wynajem świetlic wiejskich przeznacza się na bieżące utrzymanie i wyposażenie oraz na działalność kulturalną.”,
2) w § 3 w pkt 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Po uzyskaniu zgody Sołtysa wypełniony Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu świetlic wiejskich, należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem terminu wynajmu, wraz z dołączonym dowodem opłaty, zgodnie z tabelą w § 2 pkt 3 Regulaminu świetlic wiejskich.”.

   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  


Załączniki

Powiadom znajomego