W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 36/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości w Dąbrowie Wielkiej pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej
Status obowiązujące

   Na podstawie art. 13 ust. 1, art.  37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz uchwały nr X/99/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrowie Wielkiej, zarządzam, co następuje: 

   § 1. Przeprowadzam w dniu 7  września  2022 r. o godz. 1100 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka, stanowiącej minie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonej pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej, oraz ustalam cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego i wysokość wadium jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

   § 2.1. Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w składzie:

1) Ryszard  Ładziński               -  przewodniczący,

2) Elżbieta Jankowska   -  z-ca przewodniczącego,

3) Roman Paciorek                   -  członek,

4) Małgorzata Murawska           -  członek,

5) Elżbieta Lisiecka                 -  członek.       

   2. Członkowie Komisji składają oświadczenie, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   § 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej 3 osobowym.  

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego