W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 29/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Brzozie
Status obowiązujące

     Na podstawie art. 13 ust. 1, art.  37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.[1]), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.[2]), oraz uchwały Nr XX/200/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Brzozie, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzam w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 1100 II przetarg ustny nieograniczony na zbycie  nieruchomości  zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi  księgę wieczystą Nr BY1B/00021430/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka,   oraz ustalam  cenę wywoławczą oraz wysokość wadium jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

   § 2.1. Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w składzie:
1) Ryszard  Ładziński              -  przewodniczący,
2) Elżbieta Jankowska             -  z-ca przewodniczącego,
3) Roman Paciorek                  -  członek,
4) Małgorzata Murawska          -  członek,
5) Elżbieta Lisiecka                  -  członek.       

   2. Członkowie Komisji składają oświadczenie, którego wzór jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

   § 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej 3 osobowym.  

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

 


 
[1] Dz. U.  z 2021 r. poz. 11, 234 i 815
[2] Dz. U.  z 2020 r. poz. 1698

Załączniki

Powiadom znajomego