W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LIV/509/23
uchwała nr LIV/509/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2024-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/508/23
uchwała nr LIV/508/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/507/23
uchwała nr LIV/507/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/506/23
uchwała nr LIV/506/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowa Wieś Wielka zadania własnego Powiatu Bydgoskiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia od km 2+235 do km 4+045, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/505/23
uchwała nr LIV/505/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Sunis Sp. z o.o. w Tarkowie Dolnym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/504/23
uchwała nr LIV/504/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA w Januszkowie, Kobylarni i Dąbrowie Wielkiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/503/23
uchwała nr LIV/503/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowa Wieś Wielka
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/502/23
uchwała nr LIV/502/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy Nowa Wieś Wielka z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/501/23
uchwała nr LIV/501/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/500/23
uchwała nr LIV/500/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 6882
uchwała nr: LIV/499/23
uchwała nr LIV/499/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Wieś Wielka na lata 2024-2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/498/23
uchwała nr LIV/498/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym Programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6881
uchwała nr: LIII/497/23
uchwała nr LIII/497/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/496/23
uchwała nr LIII/496/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/495/23
uchwała nr LII/495/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zaliczenia odcinka drogi publicznej do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 6138
uchwała nr: LI/494/23
uchwała nr LI/494/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/493/23
uchwała nr LI/493/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/492/23
uchwała nr LI/492/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydacie na ławnika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/491/23
uchwała nr LI/491/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/490/23
uchwała nr LI/490/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 5695
uchwała nr: LI/489/23
uchwała nr LI/489/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budowli, położonej w Prądocinie, oznaczonej jako działka nr 135/3
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/488/23
uchwała nr LI/488/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA w Brzozie, Kobylarni i Prądocinie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/487/23
uchwała nr LI/487/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin XI”
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 5696
uchwała nr: LI/486/23
uchwała nr LI/486/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.”
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 5694
uchwała nr: LI/485/23
uchwała nr LI/485/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023
status uchwały obowiązująca