W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LVI/534/23
uchwała nr LVI/534/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/533/23
uchwała nr LVI/533/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/532/23
uchwała nr LVI/532/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/531/23
uchwała nr LVI/531/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Wsi Wielkiej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8453
uchwała nr: LVI/530/23
uchwała nr LVI/530/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8452
uchwała nr: LVI/529/23
uchwała nr LVI/529/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8587
uchwała nr: LVI/528/23
uchwała nr LVI/528/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2024 - 2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/527/23
uchwała nr LVI/527/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/526/23
uchwała nr LVI/526/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/525/23
uchwała nr LVI/525/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030
uchwała nr: LV/524/23
uchwała nr LV/524/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi mieszkańca z dnia 7 listopada 2023 r. oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/523/23
uchwała nr LV/523/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/522/23
uchwała nr LV/522/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/521/23
uchwała nr LV/521/23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/520//23
uchwała nr LV/520//23
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania z Gminą Białe Błota w celu realizacji zadania „Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach”
status uchwały obowiązująca