W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Robotnik gospodarczy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Robotnik gospodarczy
Miejsce pracy Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, obszar wykonywanej pracy - teren Gminy Nowa Wieś Wielka
Termin składania ofert
Status w trakcie rozstrzygania

NABÓR NA STANOWISKO ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza nabór na stanowisko Robotnika gospodarczego.

1. Warunki zatrudnienia:
1) miejsce pracy - Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, obszar wykonywanej pracy - teren Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) forma zatrudnienia - umowa o pracę,
3) wymiar zatrudnienia - pełny etat,
4) praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1) niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym
- niekaralność,
- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

2) dodatkowe:
- dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- prawo jazdy kat. B. 

3. Zakres zadań:
1) wykonywanie prac gospodarczych: porządkowych, remontowych, budowlanych itp. na terenach i obiektach należących do Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni, w tym obsługa min: kosiarki, pilarki, nożyc do żywopłotu,
3) wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu czynności,
4) dbanie o powierzone mienie.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (cv),
2) kwestionariusz osobowy,
3) oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada zdolność do czynności prawnych,
4) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.

Pisemne oferty kandydatów z ww. dokumentami będą przyjmowane w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. do godz. 14:15.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Robotnik gospodarczy”, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

5. O terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

6. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Druki ww. oświadczeń i kwestionariusza osobowego dostępne są w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, pokój nr 20, I piętro i na stronie www.bip.nowawieswielka.pl   

Wójt Gminy
/-/Wojciech Oskwarek

Załączniki

Powiadom znajomego