W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Potwierdzanie umów dzierżawy zawieranych przez rolników

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych, dla celów określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli:

  • spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, przy jednoczesnym niewyzbyciu się przez niego własności gospodarstwa rolnego;
  • domniemania, że dzierżawca takich gruntów prowadzi na nich działalność rolniczą, co stanowi podstawę do ustalenia ustawowych przesłanek do objęcia go ubezpieczeniem społecznym rolników.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy.
2. Oryginał umowy dzierżawy.

Sposób i termin załatwienia sprawy
Potwierdzenie umowy następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Potwierdzoną umowę odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, do której został złożony wniosek. Na wniosek  wydaje się również zaświadczenie.

Opłaty
Potwierdzenie umowy dzierżawy oraz zaświadczenie nie podlega opłacie.

Osoby do kontaktu
Inspektor ds. wymiaru podatków od osób fizycznych Wiesława Kowalska,
tel. 52 320 68 63, e-mail:  w.kowalska@nowawieswielka.pl.

Podstawa prawna:
Art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt. 1  ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.).

Tryb odwoławczy
Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

UWAGA!
Na podstawie ww. przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy.


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników prezentujemy poniżej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego