W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Informacja dotycząca kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz realizacji obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9u oraz art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), jest obowiązany co najmniej raz na dwa lata prowadzić kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka począwszy od 2 listopada 2022 r. będą przeprowadzali kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz realizacje podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, gdy występuje taka możliwość. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie umów oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Jednocześnie Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przypomina o obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej; obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku braku realizacji ciążącego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479). Ponadto właściciel nieruchomości, który nie wykona wskazanego obowiązku, podlega karze grzywny, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124), gdyż stanowi to wykroczenie, w myśl art. 10 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka znajduje się ankieta (do pobrania w załączeniu), poprzez którą można dokonać zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych, jeśli jeszcze takiego zgłoszenia nie dokonano, bądź dla budynków nowo wybudowanych.

Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów. 

Załączniki

Powiadom znajomego