Za rok 2018

Za rok 2018

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert II edycji otwartego konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r.

Poniżej można zapoznać się z Protokołem z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w II edycji konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r.Protokół sport II edycja [...]

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków na II edycję otwartego konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 r.

Tryb składania wniosków w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz wzory formularza wniosku i sprawozdania określa Informacji telefonicznych udziela [...]

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2018 r.

Poniżej można zapoznać się z Protokołem Nr 2/18 z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania:a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,b) kultury, [...]

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r.

Poniżej można zapoznać się z Protokołem z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 r.W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, Oferenci poproszeni zostaną o przygotowanie i [...]

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie [...]

metryczka