Sesja w dniu 8 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz postanowienia nr 472/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r. zwołuję II sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w poniedziałek 8 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Aleja Pokoju 7.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
  4. Zakończenie obrad sesji.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Fac (4 grudnia 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (4 grudnia 2014, 10:29:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670