Rok 2012

Rok 2012

Kontrola wewnętrzna w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

W protokole z kontroli dokonano wyłączenia jawności treści dotyczących danych osobowych i danych wrażliwych na podstawie art. 1 ust. 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. [...]

metryczka