Za rok 2007

Za rok 2007

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2007 r.

  Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 30 [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.

  Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Na [...]

metryczka