Sesja w dniu 11 lipca 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Sesja odbędzie się w piątek, 11 lipca 2008 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej - stołówka na parterze.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont kanalizacji sanitarnej - przepompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej ".
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej ".
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Brzoza".
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
10. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (2 lipca 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (4 lipca 2008, 00:24:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1747