Sesja w dniu 9 marca 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w piątek 9 marca 2007 r. o godz. 16ºº w auli Gimnazjum w Brzozie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 lutego 2007 r.
5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze sołtysa na kadencję 2007-2011.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 12 lutego 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nowa Wieś Wielka.
10. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (1 marca 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (2 marca 2007, 14:37:29)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (6 marca 2007, 13:43:27)
Zmieniono: mod

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2105