Sesja zdalna w dniu 26 maja 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx. ust. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek 26 maja 2020 r. o godz. 10:00 w sposób zdalny.


Porządek obrad dostępny jest pod poniższym linkiem:
Sesja zdalna w dniu 26 maja 2020 r.

Klikając na poszczególne punkty w porządku obrad można pobrać materiały, które ich dotyczą.

Obejrzyj transmisję w Serwisie YouTube
Obejrzyj transmisję w YouTube

Transmisja w eSesja.tv

metryczka


Wytworzył: Waldemar Owcarzak (18 maja 2020)
Opublikował: Szymon Giżycki (18 maja 2020, 11:58:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179