Zarządzenie nr 49/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019

Zarządzenie nr 49/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019


    Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ),   art. 53 ust. 1 ustawy  z  dnia  29 września 1994 r.   o rachunkowości ( Dz. U z  2019  r. poz. 351, ze zm.),  zarządzam  co następuje:
 
 
 
   § 1. Zatwierdzam  roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za  rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                                                         
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 lipca 2020, 12:16:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179