Zarządzenie nr 74/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 listopada 2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 74/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej


   Na podstawie art. 31 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 3 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej stanowiącego Załącznik do zarządzenia 71/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej oraz określenia Regulaminu konkursu:
 
   § 1. Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej w składzie:
1)     Leszek Latosiński –  przewodniczący,
2)     Elżbieta Jankowska,
3)     Grażyna Wojtera-Moskal.
 
      § 2. Komisja dokona wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej w oparciu o Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej stanowiącego Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 71/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej oraz określenia Regulaminu konkursu.
     
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (25 listopada 2019, 12:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184