Zarządzenie nr 56/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 17 września 2019w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie nr 56/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 17 września 2019


w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


 
 Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) oraz w związku z § 6  uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarządzam, co następuje:
 
   § 1. 1. Ustanawiam Pana Szymona Giżyckiego – inspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – koordynatorem gminnym ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2. Koordynator gminny jest odpowiedzialny za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze Gminy.
 
   § 2. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr 3 do uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 
   § 3. 1. Powołuję następujących operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
1)     Panią Renatę Góralczyk – obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Nowej Wsi Wielkiej,
2)     Panią Małgorzatę Górską – obwodowa komisja wyborcza Nr 2 w Brzozie i obwodowa komisja wyborcza Nr 4 w Brzozie,
3)     Panią Karinę Śpiewak – obwodowa komisja wyborcza Nr 3 w Nowej Wsi Wielkiej,
4)     Pana Michała Derkowskiego – obwodowa komisja wyborcza Nr 5 w Nowym Smolnie,
5)     Panią Barbarę Puchała – obwodowa komisja wyborcza Nr 6 w Prądocinie,
6)     Panią Edytę Błachut – obwodowa komisja wyborcza Nr 7 w Dąbrowie Wielkiej,           
7)     Panią Agatę Panfil – obwodowa komisja wyborcza Nr 8 w Tarkowie Dolnym.
 
   § 4. Zadania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 2 do uchwały Nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 
   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam gminnemu koordynatorowi wyborczemu w Gminie Nowa Wieś Wielka.
  
   § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 października 2019, 08:16:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232