Zarządzenie nr 8/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 16 maja 2019w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 8/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 16 maja 2019


w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 65/05 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych,  zarządzenia Nr 13/16  Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego zarządzam, co następuje:
                                                                         
 
       § 1. Ustalam zakres działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, zwany w dalej zakresem działania.
 
       § 2.  Zakres działania, o którym mowa, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
     § 3. Ustalam zakres działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla         kierowników podległych jednostek organizacyjnych, zwany w dalej zakresem działania.
 
       § 4.  Zakres działania, o którym mowa, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
       § 5.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy  Nowa Wieś Wielka.
           
       § 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 czerwca 2019, 08:26:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107