Zarządzenie nr 110/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 28 grudnia 2017w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym na działkach nr 138/12 i 141, sieci wodociągowej w Prądocinie na działkach nr 129 i 142, sieci wodociągowej Prądocin-Dobromierz, sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym na działkach nr 205/1, 202 i 211, sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce - Dobromierz Górny.

Zarządzenie nr 110/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym na działkach nr 138/12 i 141, sieci wodociągowej w Prądocinie na działkach nr 129 i 142, sieci wodociągowej Prądocin-Dobromierz, sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym na działkach nr 205/1, 202 i 211, sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce - Dobromierz Górny.


 
          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
          §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy:
a)     sieć wodociągową w Tarkowie Dolnym na działkach  nr 138/12 i 141 o wartości 47.166,00 zł,
b)     sieć wodociągową w Prądocinie na działkach nr 129 i 142 o wartości 32.351,46 zł,
c)     sieć wodociągową Prądocin-Dobromierz o wartości 165.527,37 zł,
d)     sieć wodociągową w Tarkowie Dolnym na działkach nr 205/1, 202 i 211 o wartości 198.109,41 zł,
e)     sieć wodociągową Nowa Wioska - Dąbrowa Wielka - Leszyce - Dobromierz Górny  o wartości 1.519.520,96 zł.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 lutego 2018, 08:18:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317