Zarządzenie nr 102/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 listopada 2017w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje

Zarządzenie nr 102/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 listopada 2017


w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Wprowadzam narzędzie poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji  o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje pod nazwą: e-portal dla Inwestora, wdrożone w ramach projektu: „E-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
   § 2. Narzędzie e-portal dla Inwestora stanowi system informatyczny dostępny pod adresem:  http://nowawieswielka.zainwestujwgminie.eu zawierający m.in. stronę główną z opisem gminy i listą inwestycji, aktualności, dane kontaktowe - przeznaczony dla potencjalnego inwestora zainteresowanego wynajmem, zakupem lub dzierżawą nieruchomości gruntowych i  lokali użytkowych gminy oraz panel administracyjny do tworzenia treści dla pracownika (administratora)  urzędu. 
 
   § 3. Wprowadzenie szczegółowych danych o ofercie inwestycyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka uaktualnia pracownik urzędu w panelu administratora wypełniając treścią poszczególne zakładki oferty inwestycyjnej gminy, m.in. „Tytuł inwestycji”, „Opis”, „Dane inwestycji”, „Mapa”, „Inne”, „Galeria” oraz dodaje odpowiednie Złączniki wraz z umiejscowieniem oferty inwestycyjnej bądź jej obrysu na mapie Gminy zgodnie z załączoną instrukcją.
 
   § 4. Klient (potencjalny inwestor) klikając na Baner: Inwestuj w naszej GMINIE, przekierowujący do e-portalu Inwestora umieszczony na stronie głównej Urzędu, może zapoznać się z ofertą inwestycyjną. Na stronie portalu może także przeszukać oferty według filtrów, wygenerować ofertę w pdf, wytyczyć trasę z dowolnego miejsca czy zapytać o ofertę pracownika urzędu drogą elektroniczną poprzez e-PUAP i/lub e-mail.
 
   § 5. Integralną częścią narzędzia jest Instrukcja obsługi e-portalu dla Inwestora, stanowiąca Załącznik do zarządzenia.
 
   § 6. Osobami odpowiedzialnymi za stosowanie narzędzi e-portal dla Inwestora ustanawiam Panów: Szymona Giżyckiego i Ryszarda Ładzińskiego.
 
   § 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
   § 8. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (29 listopada 2017, 11:52:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257