Zarządzenie nr 92/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 19 listopada 2014w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin” oraz „Sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Smolno”.

Zarządzenie nr 92/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 19 listopada 2014


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin” oraz „Sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Smolno”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.*) zarządzam, co następuje:
 
   §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej  w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy:
a)     sieć wodociągową w miejscowości Prądocin o wartości 56.106,45 zł,
b)     sieć wodociągową w miejscowości Nowe Smolno o wartości 31.552,00 zł.
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 grudnia 2014, 11:10:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236