Zarządzenie nr 87/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 4 listopada 2014w sprawie skierowania do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka sprawdzonego i zweryfikowanego wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 r.

Zarządzenie nr 87/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 4 listopada 2014


w sprawie skierowania do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka sprawdzonego i zweryfikowanego wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 r.


Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Po sprawdzeniu przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej ,,Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 r.”, stwierdzam, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 127 poz. 886), a weryfikacja składników kosztowych, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy potwierdza celowość ich ponoszenia.
 
   § 2. Postanawiam skierować do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 r.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 grudnia 2014, 10:56:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229