Zarządzenie nr 100/08WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 grudnia 2008zmieniające Zarządzenie nr 2/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2008 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok.

Zarządzenie nr 100/08
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 grudnia 2008


zmieniające Zarządzenie nr 2/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2008 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420,  z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832  z  2007 r. Nr 82,  poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz.974 i  Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112),  w związku z uchwałą Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia  2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka   na  rok 2008, (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2008 r. Nr 21,  poz. 301),  zarządzam,  co następuje:
 
§ 1.  W  zarządzeniu nr 2/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2008 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok,  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
   „ § 2. Plan finansowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok został zmieniony do wysokości, wynikających z aktualnego planu po zmianach wprowadzonych w uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, na dzień  31 grudnia 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.” 
 
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Plan finansowy Urzędu Gminy Nowa Wies Wielka na 2008 rok (477kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 lutego 2009, 11:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3707