Uchwała nr XIII/133/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka, a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnościąNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/133/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie i wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka, a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o partnerstwie i wzajemnej współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z Pomorską Specjalną Stefą Ekonomiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


 
Uzasadnienie
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z propozycją zawarcia porozumienia o partnerstwie
i wzajemnej współpracy. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy podczas realizacji wspólnej promocji dotyczącej inwestycji na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
oraz zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Współpraca stron porozumienia
ma charakter nieodpłatny. Biorąc pod uwagę korzyści, jakie porozumienie może przynieść
w zakresie promocji Gminy, podpisanie porozumienia jest uzasadnione
 


---------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:55:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43