Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLI/324/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§1.1.Przystępuje się do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin” uchwalonego uchwałą  nr XXVIII/288/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 6 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 118, poz. 2031 z dnia 7 listopada 2005 r.).
2. Granice obszaru objętego zmianą planu w sposób graficzny są przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchyla  się uchwałę nr XL/310/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018r.  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin I”.
  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
UZASADNIENIE
Dla obszaru wskazanego w załączniku do niniejszej  uchwały obowiązuje  uchwała  nr XXVIII/288/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września  2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin”.  Obszar planu obejmuje powierzchnię 49,16 ha i w większości jest zagospodarowany. 
Polska Spółka Gazownictwa zamierza realizować  na obszarze planu sieć dystrybucji gazu oraz przyłącza odbiorców. Obecnie m.in. na podstawie wskazanej uchwały jest sporządzany projekt budowlany sieci gazociągów gazu ziemnego. We wskazanej uchwale zaopatrzenie w energię cieplną określono „z indywidualnych, odnawialnych źródeł ciepła”. Odnawialne źródła energii zostały zdefiniowane po 10 latach od uchwalenia  planu w ustawie  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach  energii.  W myśl przywołanej ustawy gaz ziemny nie jest zaliczany  do odnawialnych źródeł energii, skutkiem  czego właściciele  nieruchomości nie  mogą uzyskiwać zgód  na wykonanie przyłączy.     
Przeprowadzona analiza, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykazała, że w celu umożliwienia realizacji indywidualnych przyłączy do sieci gazowej na omawianym obszarze uzasadnione jest sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowana zmiana jest zbieżna z polityką przestrzenną określoną w uchwale Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, wraz ze zmianą dokonaną na podstawie uchwały Nr XLII/369/14  z dnia 29 września 2014 r.

----------------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2017 r.  poz.2232, Dz. U z 2018 r. poz. 130
[2] Dz. U. z 2017 r. poz.1566

Załącznik - granice opracowania planu (394kB) jpg
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (10 lipca 2018, 09:07:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij