Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XL/308/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza - część ul. Bydgoskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/158/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza - część ul. Bydgoskiej, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że dotychczasowy załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  Brzoza  - część  ul. Bydgoskiej  została podjęta w celu ustalenia przeznaczenia wskazanych terenów, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na tereny usługowo-produkcyjne. W trakcie prac nad projektem planu w granicach przedmiotowego obszaru, w związku z podjęciem przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i Autostrad prac nad projektem rozbudowy drogi S-10, pojawiły istotne ograniczenia mające wpływ na przyszły projekt planu miejscowego. Projektowana rozbudowa drogi S -10 obejmuje również odcinek drogi Dk-25 w miejscowości Brzoza z rozpatrywanymi dwoma wariantami realizacyjnymi, skutkiem czego będą różne powiązania z jej dalszym odcinkiem. Wskazany projekt wymusił podjęcie uchwały zmieniającej, o której mowa w § 1, jednak w toku dalszych uzgodnień czynionych z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego koniecznym jest zmniejszenie zakresu prac planistycznych aby wykluczyć kolizje ze wszystkimi wariantami planowanej rozbudowy drogi Dk-25. Wobec powyższego zasadne jest zmniejszenie granic sporządzenia planu do obszarów, dla których będzie możliwe uzyskanie pozytywnych uzgodnień. Przygotowany został nowy załącznik graficzny określający zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

--------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232, oraz z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2017 r. poz.1566.

Załącznik - granice opracowania planu (249kB) jpg
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Szymon Giżycki (14 czerwca 2018, 09:11:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij