Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVI/288/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 8 lutego 2018


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarze zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Tabela (12kB) pdf
 
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/162/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca    2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


 
Uzasadnienie
Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania do aktualnych przepisów prawa. Uchwała została przekazana do zaopiniowania organizacjom nauczycielskich związków zawodowych. WZZ „Solidarność-Oświata” wydał opinię pozytywną, natomiast Zarząd Oddziału ZNP wniósł o obniżenie obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektorów z 7 do 5 na okres przejściowy, to jest do czasu wygaszenia klas gimnazjalnych. W przekonaniu organu prowadzącego przytoczona w zaprezentowanym stanowisku argumentacja nie znajduje uzasadnienia. Ponadto jest to stanowisko odosobnione i nie ma obowiązku uwzględniania go. Wobec powyższego wymiar obniżki godzin dla wicedyrektorów pozostaje na dotychczasowym,
od wielu lat ukształtowanym poziomie.


-------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130,
[2]Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 2203. 
Opublikował: Szymon Giżycki (16 lutego 2018, 14:05:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij