Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXIV/258/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem Mieszkania Chronionego w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 a ust. 1 i ust. 2 i art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§1.  Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia osób z terenu gminy Nowa Wieś Wielka, w tym osób bezdomnych, dla których Gmina Nowa Wieś Wielka jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały.
 
§ 2. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodku wsparcia przysługuje osobom, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały  na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.  
2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych
w poniższej tabeli:

Tabela (24kB) pdf
 
§ 3. 1.  Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia.
2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne, które przysługuje osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie z różnych powodów.
Na terenie gminy Nowa Wieś Wielka powyższe zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zakup usługi, tj. miejsca noclegowego, do którego osoby pozbawione schronienia, w tym bezdomne, są kierowane na podstawie pisemnego skierowania podpisanego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej oraz wydanej decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodków wsparcia, w związku z czym konieczne jest ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 


-----------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2017 r. poz. 1985.

Opublikował: Szymon Giżycki (15 grudnia 2017, 18:52:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij