Uchwała nr XIII/99/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/99/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 2,97 zł za 1m³ wody plus podatek VAT, dla grupy taryfowej 1, 2 i 3 zaopatrzenia w wodę.

§ 2. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 6,86 zł za 1m³ ścieków plus podatek VAT, dla grup taryfowych 1, 2, 4 odprowadzania ścieków.

§ 3. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 20,58  zł/osobę/miesiąc plus podatek VAT, dla grupy taryfowej 3 odprowadzania ścieków.

§ 4. Zatwierdza się taryfę stawki opłaty abonamentowej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości: 2,30 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 20 i mniejszej, 4,62 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 25, 6,63 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 32, 7,45 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 40, 14,67 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 50, 20,07 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz o średnicy Dn 80 i większej, 15,53 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz sprzężony o średnicy Dn 32/15, 36,03 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz sprzężony o średnicy Dn 50/20, 42,47 zł plus VAT/miesiąc za wodomierz sprzężony o średnicy
Dn 80/20  dla grupy taryfowej 1 i 2 zaopatrzenia w wodę.

§ 5. Ustala się obowiązywanie taryf określonych w §1, § 2, § 3, § 4 na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

                                                               
                                                              


 
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, złożył w dniu 20.10.2015 r. wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zaproponowana taryfa podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Zatwierdzone taryfy obowiązują przez rok. W przypadku nie zatwierdzenia taryf w drodze uchwały Rady Gminy, taryfy weszłyby w życie zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy ZGK ogłosiłby w prasie taryfy bez dotacji, które obowiązywałyby przez cały 2016 r.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464