Strona główna  >  Uchwały  >  2002

Uchwała nr II/10/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 5 grudnia 2002


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591.; z późn. zm.) oraz art. 109 ust.l i art. 124 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z późn. zm), w związku z art. 3 pkt 6 oraz art. 4 pkt l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983; z późn. zm.),


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/295/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2002 rok z późn. zm, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 w pozycji DOCHODY kwotę 13.447.362 zł zastępuje się kwotą 13.534.764 zł,
2) w ust. 1 pkt 1 (dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) kwotę 1.490.339 zł zastępuje się kwotą 1.497.432 zł,
3) w ust. 1 pkt 5 (udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) kwotę 1.738.015 zł zastępuje się kwotą 1.818.015 zł,
4) w ust. 1 pkt 3 (dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych) kwotę 135.451 zł zastępuje się kwotą 138.278 zł,
5) w ust. 2 w pozycji WYDATKI kwotę 13.838.855 zł zastępuje się kwotą 13.561.377 zł,
6) w ust. 2 pkt 1 (wydatki bieżące) kwotę 11.166.155 zł zastępuje się kwotą 11.025.782 zł,
7) w ust. 2 pkt 3 (rezerwa ogólna) kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
8) w ust. 2 pkt 1 lit. a (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) kwotę 6.011.118 zł zastępuje się kwotą 6.026.522 zł,
9) w ust. 2 pkt 1 lit. b (wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) kwotę 1.490.339 zł zastępuje się kwotą 1.497.432 zł,
10) w ust. 2 pkt 2 (wydatki majątkowe) kwotę 2.615.595 zł zastępuje się kwota2.535.595 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kwotę 2.612.595 zł zastępuje się kwotą 2.535.595 zł,
11) w ust. 3 (deficyt budżetowy) kwotę 391.493 zł zastępuje się kwotą 26.613 zł,
12) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

Opublikował: Renata Sitek (24 maja 2005, 11:04:59)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:08:29)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2248

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij