Uchwała nr II/7/02Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 5 grudnia 2002w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji.Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i 41 ust. 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr X/80/99 Rady Gminy Nowa wieś Wielka z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka,

Uchwała nr II/7/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 5 grudnia 2002


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i 41 ust. 2 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr X/80/99 Rady Gminy Nowa wieś Wielka z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka,


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje Komisję Rewizyjna w następującym składzie:
1) Oskwarek Kazimierz,
2) Sońta Paweł,
3) Witek Edward,
4) Wawrzyczek Antoni.

§ 2. Wybiera na przewodniczącego Komisji radnego Oskwarka Kazimierza.

§ 3. Wybiera na zastępcę przewodniczącego Komisji radnego Wawrzyczka Antoniego.

§ 4. wybiera na sekretarza Komisji radnego Sońtę Pawła.

§ 5. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 08:37:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:17:02)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3240