Uchwała nr II/3/02Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 5 grudnia 2002w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593; z późn. zm.)

Uchwała nr II/3/02
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 5 grudnia 2002


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593; z późn. zm.)


Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, z wyłączeniem prawa do ustalenia wynagrodzenia Wójta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowa wieś Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (20 maja 2005, 08:10:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (12 stycznia 2008, 22:12:13)
Zmieniono: usunięcie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2398