zamówienie na:

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: nabór ofert
nr sprawy: ZPL.271.25.2020.AW
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2020  15:15
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AST architekci sp. z o.o., 25-006 Kielce ul. Solna 4A/79, w cenie 14.300,00 zł (słownie złotych: Czternaście tysięcy trzysta 00/00). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.  
Ogłoszenie o naborze ofert (2598kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (90kB) word
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług (36kB) word

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług (poprawiony) (36kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (624kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (19 listopada 2020, 14:26:00)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (15 grudnia 2020, 16:05:52)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 848