zamówienie na:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.33.2019
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 25 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: 1) w części Nr 1 zamówienia - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) w części Nr 2 zamówienia - Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego i Transportowego „ELEKTROM” Roman Omyła, 88-110 Jacewo ul. Dalkowska 24, w cenie 247.283,33 zł (słownie złotych: Dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy 33/100). Uzasadnienie wyboru: w części Nr 2 zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (5649kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (667kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (32kB) word
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 25a (140kB) word
Załączniki Nr 3-5 - Oświadczenie grupa kapitałowa, wykaz robót, wykaz osób (135kB) word
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy (353kB) pdf
Załącznik Nr 7 - Projekt budowlano-wykonawczy Dąbrowa Wielka (6820kB) pdf
Załącznik Nr 8 - STWIOR Dąbrowa Wielka (513kB) pdf
Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót Dąbrowa Wielka (275kB) pdf
Załącznik Nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy Tarkowo Dolne (2235kB) pdf
Załącznik Nr 11 - STWIOR Tarkowo Dolne (517kB) pdf
Załącznik Nr 12 - Przedmiar robót Tarkowo Dolne (376kB) pdf
Załącznik Nr 13 - Projekt budowlano-wykonawczy Prądocin (3771kB) pdf
Załącznik Nr 14 - STWIOR Prądocin (516kB) pdf
Załącznik Nr 15 - Przedmiar robót Prądocin (371kB) pdf
Załącznik Nr 16 - Projekt budowlano-wykonawczy Dziemionna/Nowa Wieś Wielka (2507kB) pdf
Załącznik Nr 17 - STWIOR Dziemionna/Nowa Wieś Wielka (517kB) pdf
Załącznik Nr 18 - Przedmiar robót Dziemionna/Nowa Wieś Wielka (380kB) pdf
Załącznik Nr 19 - Projekt budowlano-wykonawczy Brzoza (2370kB) pdf
Załącznik Nr 20 - STWIOR Brzoza (517kB) pdf
Załącznik Nr 21 - Przedmiar robót Brzoza (377kB) pdf
Załącznik Nr 22 - Projekt budowlano-wykonawczy Kolankowo (3631kB) pdf
Załącznik Nr 23 - STWIOR Kolankowo (516kB) pdf
Załącznik Nr 24 - Przedmiar robót Kolankowo (375kB) pdf
Załącznik Nr 25 - Projekt budowlano-wykonawczy Nowa Wieś Wielka (2457kB) pdf
Załącznik Nr 26 - STWIOR Nowa Wieś Wielka (517kB) pdf
Załącznik Nr 27 - Przedmiar robót Nowa Wieś Wielka (379kB) pdf
Załącznik Nr 28 - Projekt budowlano-wykonawczy Nowe Smolno (2298kB) pdf
Załącznik Nr 29 - STWIOR Nowe Smolno (516kB) pdf
Załącznik Nr 30 - Przedmiar robót Nowe Smolno (367kB) pdf
Załącznik Nr 31 - Projekt budowlano-wykonawczy Kobylarnia (3584kB) pdf
Załącznik Nr 32 - STWIOR Kobylarnia (517kB) pdf
Załącznik Nr 33 - Przedmiar robót Kobylarnia (378kB) pdf

Zmiana SIWZ - podział zamówienia na części (317kB) pdf
Załącznik do zmiany SIWZ - formularz ofertowy (34kB) word
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BIP (1047kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (314kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (516kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (3 października 2019, 14:48:33)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (5 listopada 2019, 16:20:44)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 466