W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 50/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz  § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022, zarządzam  co następuje:
    

     § 1.Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

     § 2. W uchwale Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 67.520.781,85 zł zastępuje się kwotą 67.558.108,85 zł, 

2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 13.681.895,49 zł,

3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.219.888,83 zł,      w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku    500.000,00zł            

4) w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą   66.338.220,02 zł,

5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 78.668.052,46 zł zastępuje się kwotą 78.705.379,46 zł,  

6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 64.036.602,40 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą     28.671.538,93 zł,

8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.893.277,28 zł,

9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  4.307.958,97 zł,

10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.668.777,06 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 14.668.777,06 zł,

11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi   280.000,00 zł, 

12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi   113.000,00  zł.


    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                              

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego