W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 47/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Olimpinie
Status obowiązujące

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam, co następuje:

   § 1. W związku z zawartą w dniu 30 września 2022 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Piotrem Góreckim, warunkową umową sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 334, o powierzchni 0,0794 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00060632/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie  Nowa Wieś Wielka (Repertorium A numer 4284/2022), nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.

   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

U z a s a d n i e n i e

 
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  344,  o powierzchni 0,0794 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00060632/4, położonej  w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie  Nowa Wieś Wielka będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin” uchwalonym  uchwałą Nr XXVIII/288/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 118 poz. 2031), zmienionej uchwałą Nr XIX/175/20  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 września  2020 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 5219), na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, symbol w planie 29 MN.

Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.

W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego