W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 39/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
zmienione przez 13/23
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

   § 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Nowa Wieś Wielka.

   § 2.1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1)    Marzena Matczyńska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie,

2)    Arleta Woytynowska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie,

3)    Patrycja Kordys – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,

4)    Agata Kunicka – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,

5)    Czesława Góralczyk – położna zabiegowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni,

6)    Marianna Pękała – pielęgniarka szkolna w Brzozie,

7)    Adam Boniewicz – dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny,

8)    Tomasz Woźniak – dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny,

9)  Tomasz Gołębiewski – dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny,

10) Joanna Siedlich – kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej,

11) Lucyna Fiszer – kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej,

12) Mariola Lewandowska-Pietras – kurator specjalista I Zespołu Kuratorskiego wykonujący orzeczenie w sprawach karnych,

13) Anna Śpiewakowska – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

14) Natalia Lewandowska – młodszy wychowawca świetlic środowiskowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

15) Agata Łukasiak – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi Wielkiej, członek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny Nowa Wieś Wielka,

16) Edyta Homeniuk – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

17) Edyta Łobodzińska – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

18) Monika Kotkowska – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

19) Agata Bogusz – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

20) Anna Wieloszyńska – asystent rodzinny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

21) Justyna Dudziak – kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej.

   § 3. Traci moc zarządzenie Nr 36/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka.

   § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powiadom znajomego